საზოგადოება

როგორ გაიზრდება პედაგოგების ხელფასები პირველი აპრილიდან კატეგორიების მიხედვით

პირველი აპრილიდან საქართველოში მასწავლებელთა ხელფასების ზრდა იგეგმება. ხელფასები განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის ბრძანების შემდეგ გაიზრდება. პროექტის მიხედვით, პედაგოგის ხელფასის ზრდა დამოკიდებული იქნება პედაგოგის სტაჟსა და აკადემიურ ხარისხზე.

ბათუმის რესურსცენტრის ხელმძღვანელის, გოჩა დავითაძის განმარტებით, პედაგოგების საბაზისო ხელფასის ზრდა განსაზღვრულია საქართველოს მთავრობის დადგენილებით.

„არსებობს საბაზისო ხელფასი, რომელიც დღეის მდგომარეობით  355 ლარია. პირველი  აპრილიდან კი  405 ლარი გახდება. ეს საკითხი მთავრობის დადგენილებით არის განსაზღვრული, მაგრამ სტაჟისა და აკადემიური ხარისხის მიხედვით ხელფასის ზრდა  მინისტრის ბრძანებით უნდა განისაზღვროს“.

რესურსცენტრის ხელმძღვანელის ინფორმაციით, საბაზისო ხელფასი მრავლდება კოეფიციენტებზე, ანუ პედაგოგის სტაჟსა და აკადემიურ ხარისხზე.

1

„არიან საშუალო განათლების პედაგოგებიც, რომლებიც სოფლის სკოლებში მუშაობენ, ასეთი პედაგოგები მხოლოდ საბაზისო ხელფასს მიიღებენ”, – ამბობს გოჩა დავითაძე.

მაგისტრის ხარისხის მქონე პედაგოგი, რომელსაც ათწლიანი მუშაობის სტაჟიც აქვს, მინისტრის ბრძანების შემდეგ  548 ლარს და 78 თეთრს მიიღებს. დღეს ამ კატეგორიის მასწავლებლის ხელფასი 481 ლარი და სამი თეთრია.

უფროსი მასწავლებლის დანამატი დღეის მდგომარეობით არის 160 ლარი და გახდება 180 ლარი.

წამყვანი მასწავლებლის დანამატი 250 ლარია და გახდება  270 ლარი.

კლასის დამრიგებლის ხელფასი დღეს არის 88 ლარი და 75 თეთრი, პირველი აპრილიდან კი 101 ლარი და 25 თეთრი გახდება.

პროექტის მიხედვით, პედაგოგს სრული დატვირთვის (18 საათის) შემთხვევაში, განაკვეთს ზემოთ (კვირაში 19-დან 25 საგაკვეთილო საათის ჩათვლით) ჩატარებულ ყოველ დამატებით საგაკვეთილო საათზე დაემატება 6 ლარი.

„არასრულ განაკვეთზე მყოფი პედაგოგებიც მიიღებენ  დამატებით 6 ლარს, განაკვეთს ზემოთ ჩატარებულ ყოველ გაკვეთილზე“, – ამბობს გოჩა დავითაძე.

რაც შეეხება მენტორ მასწავლებლებს, პროექტის მიხედვით მათი ანაზღაურება 400 ლარითაა განსაზღვრული, თუმცა როგორც  გოჩა დავითაძე გვეუბნება, მენტორი მასწავლებლები საქართველოში არ გვყავს.

2

პედაგოგების ხელფასების ზრდა, პროექტის მიხედვით