ეკონომიკა

2015 წლის ექსპორტი $396 911-ით, ხოლო იმპორტი $511 289-ით შემცირდა

საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, 2015 წლის ექსპორტი, 2014 წელთან შედარებით 396 911 აშშ დოლარით, ხოლო იმპორტი-511 289 აშშ დოლარით შემცირდა.

საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების 2014-2015 წლის იანვარ-ივლისის ექსპორტის საერთო რაოდენობამ 2 933 963 აშშ დოლარი შეადგინა. 2014-2015 წლის იანვარ-ივლისის უმსხვილეს საექსპორტო ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზე აზერბაიჯანია 489 311 აშშ დოლარით, მეორეზე-ბულგარეთი 235 277 აშშ დოლარით, ხოლო მესამე ადგილზე-თურქეთი 270 201 აშშ დოლარით.

11

21

საქსტატის წინასწარი მონაცემებით, საქართველოს უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნების 2014-2015 წლის იანვარ-ივლისის იმპორტის საერთო რაოდენობამ 9 120 571 აშშ დოლარი შეადგინა. 2014-2015 წლის იანვარ-ივლისის უმსხვილეს საექსპორტო ქვეყნებს შორის პირველ ადგილზე თურქეთია 1 714 620 აშშ დოლარით, მეორეზე-ჩინეთი 774 925 აშშ დოლარით, ხოლო მესამე ადგილზე-აზერბაიჯანი 663 819 აშშ დოლარით.

31

41