საზოგადოება

პირველი კორპორაციული ჟურნალი ქართულ ჰიდროენერგო სექტორში


კომპანიამ ,,აჭარისწყალიჯორჯია“  ჰიდროენერგო სექტორში პირველი  ორენოვანი, კორპორაციული  ჟურნალი გამოუშვა.

ჟურნალი მოიცავს ისეთ  მნიშვნელოვან თემებს, როგორიცაა:  ენერგოსექტორის განვითრების ტენდენციები საქართველოში, ქალების როლი ენერგეტიკაში და ,,აჭარისწყალი ჯორჯიას“ მენეჯმენტში, კორპორაციული სოციალური პასუხისმგებლობის მნიშვნელობა კომპანიის საქმიანობის პროცესში.

,,აჭარისწყალი ჯორჯია“ საქართველოს ენერგოსექტორში უმსხვილეს  საინვესტიციო პროექტს  – ,,შუახევიჰესს“ ახორციელებს, ჯამური ინვესტიციით 416 მილიონო დოლარი. პროექტის ფარგლებში  730 საქართველოს მოქალაქეა დასაქმებული. კომპანია, ასევე ხელს უწყობს მშენებლობის არეალში მცხოვრებ ადამიანების ცხოვრების დონის გაუმჯობესებას და მაღალმთიანი აჭარის გრძელვადიან განვითარებას.