საზოგადოება

მარიხუანას განმეორებითი მოხმარებისთვის თავისუფლების აღკვეთის მუხლი გაუქმდა

საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლოს პლენუმმა უზენაესი სასამართლოს წარდგინებებზე გადაწყვეტილებები გამოაცხადა.

სასამართლომ დაადგინა, რომ არ იქნას მიღებული ძირითად განხილვაში კონსტიტუციური განჩინებები და მარიხუანის განმეორებითი მოხმარებისთვის პირს აღარ უნდა შეეფარდოს პატიმრობა.

საკონსტიტუციომ არაკონსტიტუციურად მიიჩნია სისხლის სამართლის კოდექსის 273-ე მუხლის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც განმეორებით, მარიხუანას პირადი მოხმარებისთვის დაკავებული პირის თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობს.

საკონსტიტუციო სასამართლო დაეყრდნო მის 2015 წელის 24 ოქტომბერის გადაწყვეტილებას, ბექა წიქარიშვილის სარჩელზე, სადაც სასამართლომ დაადგინა, რომ არაკონსტიტუციურია სისხლის სამართლის კოდექსის 260 მუხლის ნორმატიული შინაარსი, რომელიც გამომშარალი მარიხუანას 70 გრამამდე შესყიდვისა და მოხმარებისთვის თავისუფლების აღკვეთას გულისხმობდა.

საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება ძალაში შევა საკონსტიტუციო სასამარათლოს ვებგვერდზე განჩინების გამოქვეყნებისთანავე.

წყარო: 2030