საზოგადოება

განათლების საერთაშორისო ცენტრმა 270-მდე სტუდენტის საზღვარგარეთ სწვალა დააფინანსა

განათლების საერთაშორისო ცენტრი ახორციელებს შემდეგ პროგრამებს:

• საერთაშორისო სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამა
• საჯარო დაწესებულებებში დასაქმებულ პირთა კვალიფიკაციის ამაღლებისა და გადამზადების პროგრამა
• სამაგისტრო პროგრამები საფრანგეთში
• მედია ტრენინგი
• საერთაშორისო სახელოვნებო აკადემიური პროგრამები
► სტუდენტების ნაწილმე უკვე დაასრულა საზღვარგარეთ სწავლა, დაბრუნდა ქვეყანაში და მიღებული ცოდნის რეალიზებას საკუთარ ქვეყანაში განაგრძობს.
►2017 წლიდან Fulbright-ის სამაგისტრო პროგრამას საქართველოს მხრიდან განათლების საერთაშორისო ცენტრი განახორციელებს.
►სტიპენდიანტთა დასაქმების ხელშეწყობისთვის განათლების საერთაშორისო ცენტრი სექტემბერში გეგმავს დასაქმების ფორუმს
►სტუდენტების სწავლა დაფინანსდა მსოფლიოს 20 სხავდასხვა ქვეყანაში, მათ შორის ყველაზე მეტი სტუდენტი სასწავლებლად გაემგზავრა შემდეგ ქვეყნებში:
• აშშ
• დიდი ბრიტანეთი
• საფრანგეთი
• გერმანია;
• ნიდერლანდები
►31 ივლისს – 1 აგვისტოს განათლების საერთაშორისო ცენტრი აწყობს ცენტრის სტიპენდიანტთა ორდღიანი ფორუმს, რომლის მიზანია ცენტრის ბენეფიციართა ერთიანი ქსელის შექმნა, სხვადასხვა თაობის სტიპენდიანტების შეხვედრა და მათი ურთიერთთანამშრომლობის ხელშეწყობა.

[wpolling id=”13″ width=”” height=””]